Zwróciłem się z wnioskiem o zabezpieczenie osuwającej się skarpy wraz z ażurami przy sklepie przy ul. 1 Maja 97 A w Trzebini.