O potrzebie zwiększenia miejsc parkingowych w rejonie Inkubatora Przedsiębiorczości mówią nie tylko mieszkańcy, ale i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Miejsc parkingowych jednak nie będzie. W rejonie budynku brakuje terenu, na którym Gmina mogłaby ww. miejsca urządzić.