W związku z planowaniem ogłoszenia przetargu na zadanie „opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Trzebinia” zwróciłem się z wnioskiem o ujęcie w Specyfikacji Warunków Zamówienia większej liczby koszy na śmieci i rozważenie ustawienia dodatkowych w rejonie Osiedla Piaski, Krakowska i Centrum w Trzebini, po wcześniejszym rozeznaniu potrzeb zgłaszanych m.in. do mnie z ww. części gminy.