Komin przy ul. Ochronkowej został ujęty w planie przestrzennym i jest pamiątką przeszłości.

Ostatnie sytuacje związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie ulicy Ochronkowej w Trzebini po raz kolejny wywołały dyskusję dotyczącą obecności obiektu w naszym mieście.

Obiekt spełnia wartość historyczną, dlatego każde działanie naprawcze wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków. Ustalenia pozwalają na naprawę komina, ale tylko na zasadzie demontażu i odtworzenia. To może kosztować blisko pół miliona złotych.

Gmina Trzebinia zabezpieczyła w tegorocznym budżecie kwotę 100 tysięcy złotych na niezbędne prace naprawcze, które rozpoczną się po uzyskaniu stosownej zgody ze Starostwa Powiatowego.