Na zlecenie krakowskiego oddziału GDDKiA przygotowywana jest rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku od miejscowości Rudawa do miejscowości Młoszowa. Przebudowa ominie jednak Sołectwo Młoszowa.

Mimo tego, że w kwietniu ubiegłego roku mieszkańcy między innymi Młoszowej i Dulowej wzięli udział w konsultacjach, zgłaszając swoje uwagi i propozycje do rozbudowy drogi krajowej, prawdopodobnie inwestycja ominie trzebińskie sołectwa.

Jak informuje #gddkia, „z uwagi na ogłoszone postępowanie przetargowe dla „Opracowania dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla budowy obwodnicy Chrzanowa i Trzebini w ciągu drogi krajowej DK79” zakres projektu rozbudowy drogi krajowej DK79 Rudawa-Młoszowa zostaje ograniczony do km 373+620, tj. do miejscowości Filipowice”.

Podczas konsultacji udało się wypracować ciekawe rozwiązania, jak m.in. skrócenie lewoskrętu w kierunku ul. Paderewskiego w Dulowej czy przywrócenie zatok autobusowych przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową w Dulowej możliwie jak najbliżej istniejących lokalizacji.

Inwestor jednak nie ogranicza się tylko do wyznaczonego obszaru planowanej rozbudowy. Jak twierdzi #gddkia, „pozostały możliwy zakres prac projektowych nie wyszczególniony (…) wynikał będzie z potrzeb w trakcie projektowania, a także obowiązków wynikających z realizacji zamówienia”.