W związku z uwagami zgłaszanymi przez mieszkańców Osiedla Krakowska w Trzebini dotyczącymi przypadków obrócenia znaków drogowych na terenie Osiedla, które dezinformują m.in. kierowców, zwróciłem się z wnioskiem o dokonanie wizji w terenie, określającej prawidłowe ustawienie znaków drogowych i obowiązującej organizacji ruchu na terenie Osiedla Krakowska.

Jednocześnie zwróciłem się z wnioskiem o uregulowanie oznakowania drogi biegnącej od ul. Wiśniowej 14 (Przychodnia Habamed) w kierunku garaży i stanowiska kontenerowego poprzez wprowadzenie organizacji ruchu jasno określającej zasady ruchu drogowego wraz z ewentualnym rozważeniem wprowadzenia strefy zamieszkania.