Od lutego więcej za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Do mieszkańców trafiają już informacje oraz materiały edukacyjne.

Od 1 lutego 2023 r. będzie obowiązywać nowa stawka opłaty za odpady, tj. 35 zł od osoby.

Pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów muszą być oznaczone numerem porządkowym nieruchomości. Gotowe naklejki na pojemniki z miejscem na ich opisanie oraz z materiałami edukacyjnymi zostaną dostarczone do każdej nieruchomości.

Od 1 stycznia 2023 roku odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych objętych systemem będzie odbierać firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” z siedzibą w Krakowie.

Od 1 stycznia 2023 roku zostaną zawieszone objazdowe zbiórki sprzętu elektrycznego oraz opon sprzed nieruchomości. Dla mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych ulegnie zmianie częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych sprzed nieruchomości – będą odbierane dwa razy do roku.