Decyzją Starosty Chrzanowskiego z dnia 4.12.2018 r. zostało stwierdzone wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości. Nieruchomość została przejęta przez Agencję Mienia Wojskowego w Krakowie. Gmina Trzebinia wielokrotnie zwracała się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Starosty o przyjęcie przedmiotowego terenu na rzecz Gminy.

Biorąc pod uwagę, ze przedmiotowy teren jest objęty gminną ewidencją zabytków, jego przejęcie było uwarunkowane wykreśleniem go z rejestru. Z uwagi na niedopełnienie w/w warunku, nie jest możliwe przejęcie nieruchomości przez Gminę.