Gmina Trzebinia ogłosiła przetarg dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ul. Krakowskiej i Ochronkowej w Trzebini – projekt techniczny”.

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu poprzedzona wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projektowany sposób zagospodarowania związany jest zarówno z funkcją obiektu budynku wielofunkcyjnego, jak i z potrzebą zapewnienia dostępności do projektowanych funkcji dla jak najszerszej grupy użytkowników.

Koncepcja zagospodarowania działek na rogu ulic Krakowskiej i Ochronkowej w Trzebini, zakłada lokalizację budynku wielofunkcyjnego wraz z zielonym placem.

Naturalne ukształtowanie terenu pozwoliło na wyznaczenie przewietrzanego parkingu, a co za tym idzie podniesienie płyty placu z zielonymi wyspami do wyższego poziomu terenu. Kreacja nowej przestrzeni miejskiej – zielonego placu przeznaczonego do życia miejskiego oraz budynku, który scala kilka funkcji (mediateka, sala warsztatowa, sala konferencyjna, czytelnia, sala ślubów, biura, kawiarnia). Zielone wyspy wyznaczają zarówno trakty komunikacji pieszej i rowerowej, jak obszary rekreacji, spotkań.

Obiekt scala w sobie wiele funkcji, o różnorodnych wymogach metrażowych. Stało się to główną zasadą kształtującą kompozycję brył, ułożonych według programu funkcjonalnego. Całość ułożona jest w taki sposób, by między bryłami powstawały wolne balkony/tarasy, otwierające się na górną część foyer. W ten sposób funkcje, znajdujące się w bryle, otwierają się na przestrzeń wspólną i przenikają wzajemnie. Kompozycję umieszczono w prostopadłościennej bryle z dachem dwuspadowym, z kalenicą po przekątnej rzuty budynku. Od strony placu budynek zamknięty jest szklaną fasadą, która z jednej strony dobrze doświetli i wyeksponuje wnętrze, z drugiej stanowić będzie ekran odbijający zieleń placu. Przeszklona fasada posiada możliwość sezonowego otwarcia.

Budynek wpisuje się w zabudowę śródmiejską, natomiast zielony plac koresponduje z zielonymi terenami w sąsiedztwie.

Link do ogłoszenia