W nawiązaniu do wniosków z lat ubiegłych, w związku z potrzebą remontu fragmentu ulicy Szpitalnej w Trzebini (działka 741/1 obręb Trzebinia), ze względu na interwencje mieszkańców zwróciłem się z wnioskiem o utwardzenie drogi destruktem i rozważenie frezowania jezdni wraz z położeniem nowej nakładki asfaltowej w latach następnych.

Urząd Miasta w Trzebini – Referat Dróg i Transportu Publicznego – w odpowiedzi na mój wniosek odpowiedział, że doraźne naprawy jezdni odbędą się już w sezonie jesiennym.