EkoMałopolska coraz bliżej! Radni Sejmiku Województwa przyjęli w poniedziałek 28 września br. aktualizację Programu Ochrony Powietrza.

To odważne decyzje związane z odchodzeniem od niskoemisyjnych pieców węglowych na rzecz czystego powietrza. To również nowe zadania dla samorządów: gminnych i powiatowych związane przede wszystkim z zatrudnieniem ekodoradcy i aktualizacją inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie.

📄 W ostatnim czasie złożyłem pisemne zapytanie do władz o stan gminnych przygotowań do walki o czyste powietrze oraz o plan działań perspektywicznych w kierunku likwidacji niskiej emisji i wsparcia mieszkańców w tym zadaniu.

Z niecierpliwością czekam na odpowiedź, bo wiem, że zależy nam na Czystej Trzebini!