W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji i odpowiedzi dotyczących pojawienia się dzików, informuję o konieczności podjęcia działań, tj. odstrzału redukcyjnego lub odłowienia, mając na uwadze kolejne szkody wyrządzone przez zwierzynę, w ostatnich dniach – na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Piaski” przy ul. Kilińskiego w Trzebini.

W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ewentualnych szkód wnioskuję po raz kolejny o uznanie obaw mieszkańców za zasadne i wystąpienie o odstrzał redukcyjny dzików w rejonie Puszczy Dulowskiej graniczącej z terenami ogródków działkowych i ul. Kochanowskiego w Trzebini.