W związku ze zniszczeniem części trawników na placu zabaw przy ul. Kilińskiego związanych z pojawieniem się dzików zwróciłem się z wnioskiem o próbę przywrócenia trawników do stanu pierwotnego.