Dwie planowane inwestycje. Obie budzą obawy, a postępowanie administracyjne zostało wydłużone.

Przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini inwestor chce prowadzić instalację oczyszczania, której główną działalnością będzie odzysk i unieszkodliwianie odpadów płynnych oraz ścieków przemysłowych.

Firma EWELKAN Konrad Pabis planuje na terenie swojej działki przy ul. Grunwaldzkiej uruchomić i eksploatować oczyszczalnię ścieków przemysłowych oraz odpadów płynnych wraz z instalacją produkcji paliw płynnych. Na potrzeby obsługi planowanych instalacji zostaną ustawione następujące obiekty: Hala Technologiczno-Procesowa, sprężarkownia, Zbiornik Reakcji Biologicznej; obiekt techniczny, obiekty socjalno-administracyjne, budynek warsztatowy, waga najazdowa.

Przy ulicy Leśnej 30 w Trzebini inwestor planuje przedsięwzięcie polegające na eksploatacji instalacji do wytwarzania estrów wyższych kwasów tłuszczowych i gliceryny.

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia, Firma T&T Solution Tomasz Termanowski planuje przygotowanie instalacji produkcji estrów wyższych kwasów tłuszczowych oraz gliceryny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Instalacja zostanie posadowiona w istniejących budynkach murowanych, stanowiących pozostałość po działalności prowadzonej poprzednio przez firmę Hutremex Sp. z o.o.