Przy ul. Kościuszki w Trzebini na zlecenie Gminy Trzebinia wybudowano dodatkowy chodnik, zastępując fragmenty starych płyt chodnikowych.