Ze względu na częste korzystanie z przedmiotowej ścieżki zarówno dzieci, dorosłych, jak i spacerowiczów i rowerzystów, wniosek o ustawienie koszy jest zasadny. Dodatkowe kosze ograniczą rozrzucanie śmieci wzdłuż całej ścieżki.