Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe HANDREM z Płazy wyremontuje w przyszłym roku fragment ul. Ochronkowej w Trzebini.

Fragment ul. Ochronkowej

Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi gminnej – ul. Ochronkowej w Trzebini, na długości ok. 0,2 km: od skrzyżowania z ul. Krakowską (DK 79) do miejsca połączenia z zakresem przebudowy drogi wykonanej w latach poprzednich w ramach budowy Strefy Aktywności Gospodarczej.