Dawna synagoga kupiecka z wpisem do rejestru zabytków?

Społecznicy chcą zachowania pamięci, by ocalić budynek dawnej synagogi przy ulicy Marszałka Piłsudskiego. Pierwsze wieści już są: jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2022 #MałopolskiWojewódzkiKonserwatorZabytków podjął decyzję w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków nieruchomych. Tym samym dawna synagoga została ujęta w wojewódzkim rejestrze.

W ostatnim czasie po raz kolejny spadł tynk z budynku. W pierwszym tygodniu stycznia br. zwróciłem się do urzędu miasta z wnioskiem o zabezpieczenie ww. posesji, jak i określenie planu działań wobec tego budynku.