Przy wyjeździe z ul. Kochanowskiego w ul. Kilińskiego powstanie dodatkowe oświetlenie: prace projektowe i wykonanie zostaną współfinansowane po części ze środków rady osiedla, jak i z budżetu Gminy Trzebinia.

Rada Osiedla zdecydowała o przeznaczeniu 5 tysięcy złotych z budżetu osiedlowego, by dołożyć się do zadania „zaprojektuj i wybuduj”. Brakującą kwotę, do 19,5 tysięcy złotych, zabezpieczyła Gmina Trzebinia. Wykonawca czeka na konieczne zgody ze starostwa powiatowego.

Doświetlenie wyjazdu – mam nadzieję – poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.