Trwają czynności kontrolne inspektorów ochrony środowiska i liczę, że wkrótce poznamy przyczynę odorów w mieście w sierpniu i czy doszło do skażenia gleby i wody. Czekamy również na przedstawienie zaleceń pokontrolnych, o ile zostaną wydane.