Przekazuję odpowiedź Starosty Chrzanowskiego na moje zapytanie dotyczące sytuacji związanej ze składowiskiem opon przy ulicy Słowackiego w Trzebini.