Docelowo w rejonie Dworca PKP powstanie 98 miejsc postojowych, teren zostanie doświetlony, a w jego obrębie pojawią się ozdobne nasadzenia. Firma wyłoniona w przetargu (PHUT WIKOS FRESH Michał Strzelec z Babic) na realizację zadania ma czas do 28 października br.