Nie jest łatwo pisać o sobie, ale postaram się krótko i treściwie w uporządkowanych kategoriach przedstawić siebie i swoje dotychczasowe działania. Zapraszam do lektury!

Nauka
W czerwcu br. ukończyłem studia licencjackie na kierunku „pedagogika rodziny z mediacjami” w oświęcimskiej uczelni (w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego), broniąc pracę dyplomową pn. „Rodzic jako wzór osobowy dziecka a kryzys skuteczności wychowania rodzinnego”. Przedstawiłem w niej różne modele rodziny i zwróciłem uwagę, jak ważni są rodzice w procesie wychowania dziecka.

Po obronie pracy dyplomowej

Po obronie pracy dyplomowej

W trakcie studiów (w listopadzie 2013 r.) wraz z innymi studentami miałem okazję uczestniczyć w Międzynarodowej Konferencji „Rodzina – centrum świata”, która odbyła się w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego. Czynny udział w tym seminarium naukowym przejawiał się w wygłoszonym wraz z bratem referacie nt. systemu rodzinnego a problemach współczesnej rodziny.

Podczas prelekcji na konferencji w Rzeszowie

Podczas referatu na konferencji w Rzeszowie

Certyfikat za wygłoszenie referatu

Certyfikat za wygłoszenie referatu

Obecnie kontynuuję naukę w Krakowie na studiach magisterskich, co na pewno pozwoli mi na uzupełnienie mojej wiedzy w zakresie pedagogiki i pracy socjalnej.

Sprawy społeczne i problematyka rodziny - praktyka
Moje zainteresowania koncentrują się wokół spraw społecznych i problematyki rodziny. Praktyki, które zrealizowałem w toku studiów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pokazały, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Biorąc udział w spotkaniach dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z biologicznymi rodzicami, zaobserwowałem, jak cenną inicjatywą byłyby zajęcia z nabywania kompetencji rodzicielskich, czyli takich zachowań i umiejętności, które pozwalają na dobry kontakt rodzica z dzieckiem.
Dziennikarstwo - moja pasja
Moją pasją jest amatorskie dziennikarstwo, którą realizuję już od kilku lat poprzez udział w tworzeniu pisma „Bliżej Apostołów” wydawanego przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini.

Coniedzielna gazetka

Coniedzielna gazeta

Mając możliwość współredagowania gazety, rozwijam swoją pasję, ale i nabywam doświadczenia, ponieważ od kilku lat koordynuję pracę Zespołu i zajmuję się, wraz z bratem, przygotowaniem do druku całego cotygodniowego wydania.

Dobroczynność, czyli SuperW
Będąc w przeszłości wolontariuszem (w 2011 r.) ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”, przekonałem się, jak wielką potrzebą jest polityka prorodzinna kreowana przez gminę. Aktualnie koordynuję tegoroczną edycję tego projektu w Trzebini, bo wiem, że warto pomagać, a uśmiech obdarowanych jest bezcenny. W gminie zawsze powinny być środki, które przeznaczone będą na pomoc tym najuboższym oraz tym, których dochód w niewielkim stopniu przekracza ustawowe limity.
Kultura i sztuka
Z ciekawością śledzę nowości filmowe, cenię teatr i literaturę faktu. Z dużym zainteresowaniem uczestniczę również w koncertach czy okolicznościowych wystawach. To sprawia, że odpoczywam i nabywam sił na kolejne wyzwania. Nie tak dawno miałem okazję być w krakowskim Muzeum Sztuki Współczesnej.

Wystawa w Dworze Zieleniewskich

Wystawa w Dworze Zieleniewskich

Coroczne Dni Trzebini wiążą się również z konkursem ortograficznym, w którym chętnie biorę udział. To już takie zamiłowanie z lat szkolnych, ale zawsze – z mniejszym bądź większym sukcesem – wracam szczęśliwy z ortograficznych zmagań.