W lutym br., pragnąc rozwoju dialogu społecznego, zwróciłem się do Przewodniczącej Rady Miasta o wyrażenie zgody na publikację nagrań z sesji Rady Miasta Trzebini na oficjalnej stronie Miasta i Gminy Trzebinia. W tym celu moja prośba trafiła do wszystkich Komisji Rady Miasta celem wyrażenia opinii.

Końcem maja dostałem odpowiedź, że moja propozycja została odrzucona.

Dziękuję Radnym, którzy przychylnie wypowiadali się o inicjatywie i wyrażam nadzieję, że powrócimy wspólnie do tematu, a obecnie nagrania z sesji dalej są publikowane na stronie Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia.

pismo ws. nagrań sesji