W czwartek 18 listopada br., po uzyskaniu zgody, został wycięty obumarły dąb przy ul. Kilińskiego.