W styczniu trzebińska firma Krisbud Spólka z o. o. podpisała akt notarialny. Za półtorahektarową działkę przy ul. Trzebińskiej w Młoszowej zapłaciła gminie 2,17 mln zł. Spółka już wcześniej nabyła grunt w tej okolicy (0,6 ha). Po sfinalizowaniu transakcji z gminą, inwestor dysponuje teraz 2,2 hektarami.

Wizualizacja: (1) VIDOK Residence – Trzebinia | Facebook