Ze względu na stan techniczny niektórych słupów telekomunikacyjnych na terenie Osiedla Piaski w Trzebini, Rada Osiedla Piaski zwraca się z wnioskiem o podjęcie działań i sprawdzenie ww. słupów pod względem technicznych i podjęcie decyzji o ewentualnej wymianie.

Rada Osiedla szczególnie apeluje o sprawdzenie słupów zlokalizowanych: przy ul. Żwirki i Wigury, a także ul. Mickiewicza 4 oraz ul. Ochronkowa 29 (wjazd w drogę wewnętrzną). Ww. słupy są przechylone.