W piątek 29 maja odbyła się VIII sesja samorządu trzebińskiego.

Podczas sesji zadecydowano, że gmina będzie:

 • partycypować w kosztach tworzenia projektu budowy chodnika w Lgocie,
 • partycypować w kosztach budowy chodnika przy ul. Piłsudskiego po prawej stronie od ul. Kościelnej do Urzędu Miasta w Trzebini,
 • partnerem w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo na Jurze” w latach 2015-2020,
 • aktualizować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które straciły swą aktualność,
 • realizować „Program osłonowy” w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/16 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+,
 • realizować „Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”.

Rada przychylnie odpowiedziała na wniosek DB Schenker w/s zwiększenia terenów eksploatacji piasku w rejonie Sierszy oraz w/s wydobycia dolomitu na terenie Bolęcina (przystąpienie do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dot. ograniczenia zabudowy w rejonie obszaru górniczego).

Interpelacje złożone podczas majowej Sesji Rady Miasta
 1. Ws. składowiska opon przy ul. Słowackiego 57 w Trzebini – wyrażenie niepokoju społecznego i prośba o podjęcie działań zmierzających do usunięcia śmieci i uzyskanie informacji, czy do gminy wpłacane są podatki za nieruchomość.
 2. Ws. Balatonu – prośba o przedstawienie kosztów utrzymania obiektu i zysków w skali roku m.in. za opłaty za wstęp na obiekt.
 3. Ws. Karty Dużej Rodziny – prośba o informacje, na ile Gmina poszukuje partnerów programu i w jaki sposób informuje rodziny wielodzietne o możliwości korzystania z KDR (ile rodzin korzysta z pakietu KDR).
 4. Ws. całonocnej opieki medycznej w gminie – kierunek działań.
 5. Zaproszenie na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia.
Interpelacje złożone podczas majowej Sesji Rady Miasta jako Klub Radnych – przewodniczący Maciej Kozub
 1. Ws. obchodów 200-lecia nadania praw miejskich Trzebini (wrzesień 2017).
 2. Ws. możliwości odpracowywania długu za czynsz w ramach prac społecznie użytecznych.