Zwróciłem się ponownie z wnioskiem o wykonanie projektu technicznego i ustawienia oświetlenia ulicznego w ciągu pieszym (tj. chodnik łączący ul. Młoszowską z ul. Starowiejską). Zadanie nie zostało uwzględnione w budżecie gminy na 2016 r.

Konieczność zainstalowania na wspomnianym terenie dwóch-trzech punktów świetlnych argumentuję potrzebą – po zmroku teren chodnika i schodów jest nieoświetlony, a najbliższe oświetlenie uliczne znajduje się przy posesji ul. Starowiejska 16 i 18.

Szczególnie niebezpiecznie jest podczas pory jesienno-zimowej, gdy już w godzinach popołudniowych zapada zmrok – ciąg bywa uczęszczany dość często zarówno przez dorosłych, jak i dzieci.

Przypomnę, że wiosną ub.r. udało mi się doprowadzić do remontu fragmentu chodnika we wspomnianym rejonie. Teraz staram się o doświetlenie terenu.