Nie tylko lokalizacja, ale i dni funkcjonowania i prowadzący zmienią się od 1 lipca br. w zakresie działalności punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PSZOK-i będą prowadzone przez Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Chrzanowa, a firmy wyłonione w przetargu zajmą się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, jak i wyposażeniem punktów w kontenery. Na ich oferty urzędnicy czekają do połowy maja br.

W Trzebini punkt wróci na teren przy zrekultywowanym składowisku odpadów przy ul. Piłsudskiego. Ma być czynny kilka dni w tygodniu, w tym w soboty, by umożliwić mieszkańcom bezpłatne oddawanie odpadów w ramach ponoszonej miesięcznej opłaty. Związek będzie ponosił również koszty umowy dzierżawy terenu, którego właścicielem jest Miejski Zarząd Nieruchomości w Trzebini.