W imieniu mieszkańców zabudowy wielorodzinnej przy ul. Kościuszki w Trzebini, wystąpiłem do VEOLIA POŁUDNIE o określenie możliwości przyłączenia budynków do ogrzewania systemowego.

To ważne zadanie, które w ramach obowiązującego Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, może przyczynić się do pożądanych efektów ekologicznych w mieście.