Pragnąc rozwoju dialogu społecznego, zwróciłem się do Przewodniczącej Rady Miasta o wyrażenie zgody na publikację nagrań z sesji Rady Miasta Trzebini na oficjalnej stronie Miasta i Gminy Trzebinia.

Temat poruszany był już wielokrotnie, zwłaszcza, że ówczesny Przewodniczący RM Zdzisław Ścigaj oraz ówczesny burmistrz Stanisław Szczurek – na wniosek Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia – wyrazili pozytywną opinię i przez kilka miesięcy nagrania były dostępne w internecie. Aktualnie można je uzyskać, składając wniosek o informację publiczną.

Obecnie nagrania z sesji publikowane są na stronie Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia.

Uważam jednak, że skoro obrady są jawne, to i nagrania z tychże obrad takie być powinny. Teraz Komisje Rady Miasta zapoznają się z propozycją, w kwietniu zaopiniują i przekonamy się, czy uda się tym krokiem zmierzać ku rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w Trzebini.

Dlaczego warto?

Mieszkańcy mają prawo do dostępu do informacji publicznej. W dobie internetu jawność obrad i podejmowane decyzje przez przedstawicieli mieszkańców powinny być upubliczniane, by każdy zainteresowany mógł do nich sięgnąć.

Mówiąc o rozwoju dialogu społecznego, pozwólmy Mieszkańcom na bieżąco obserwować, analizować i oceniać decyzje radnych. Nagrania upubliczniane pozwolą większemu gronu zainteresować się tematyką Sesji Rady Miasta.

Treść pisma tutaj